Xtend сито почистващи препарати

Всеки Xtend Сито почистващ препарат представлява експертно балансирана смес от разтворители идетергенти, които се използват на края на печатащия процес, за да премахнат мастилените остатъци. Тазисмес позволява Почистващия препарат и мастилото да бъдат лесно емулгирани с вода и подготвяповърхността на шаблона за бързото действие на химикалите, отстраняващи покривния слой oт емулсията.Xtend Сито почистващите препарати могат да се използват ръчно или с автоматични сито почистващимашини.

Продуктов номер: INT132

Описание на продукта

Инструкции за употребата
Ръчно почистване
1. Нанесете Сито почистващ препарат равномерно върху двете страни на ситото с мека четка
2. Концентрирайте върху сферата на изображението чрез въртеливи движения на четката
3. Измийте мастилото, сито почистващия препарат и филера от двете страни на ситото, използвайки воден пистолет с високо налягане.
Да не се изхвърля разтворителя в канализацията, препоръчва се употребата на рециклиращи кабинки за тези разтворители. Разтворителят трябва да бъде премахнат от ситото преди да бъде отстранен шаблона.

Автоматични сито почистващи машини
1. Напълнете резервоара до нивото, препоръчвано от производителя
2. Настройте машината на съответното време за почистване (то ще варира в сравнение с вида на машината и използвания разтворител)
3. Когато почистващата ефикасност се промени (намалее), подменете с чист разтворител.
Сито почистващите препарати AM, SW и UV могат да бъдат дестилирани в следствие на преместването от автоматичната сито почистваща машина в подходящ апарат с вакуумно дестилиране. За оптимизиране на възможността дистилирания разтворител да се използва повторно като сито почистващ препарат се препоръчва прибавянето на активиращо вещество в съотношение 10 части от дистилирания разтворител към 1 част от активиращото вещество.

Качества на продукта
Основна серия почистващи препарати
Ръчна употреба
Screen Cleaner LO (OAC44)
Разтворител с висока производителност за ръчно почистване за работа с всички системи мастила. Има много слаба миризма, изпарява се бавно и няма риск от професионални заболявания (OES).

Screen Cleaner SV (SVL38)
За ръчно отстраняване на остатъците от мастила на база-разтворител и UV мастила.

С двойно предназначение: ръчна употреба и автоматични машини
Screen Cleaner UV (OAT42)
Направен да дава най-добри почистващи резултати с UV мастилата, в същото време е ефективен и с всички други видове мастила. Има висока пламна точка/ниска степен на изпаряване. Подходящ за употреба с автоматични сито почистващи машини.

Screen Cleaner AQ Ultimate (OAZ18)
Отстранява остатъци от мастила на база-разтворител, UV мастила, мастила на водна основа и пластизоли. Има висока пламна точка /ниска степен на изпаряване. С най-добра цена при уотреба.

Screen Cleaner MC (OAD54)
Отстранява остатъци от мастила на база-разтворител, UV мастила, мастила на водна основа и пластизоли. Има висока пламна точка /средна степен на изпаряване.

Автоматични машини
Screen Cleaner AM (OAE13)
AM е разтворител за машина със слаба миризма, с отлична цена при употреба. Действа като Screen Cleaner OAD54, но е с много висока точка на запалване/ниска степен на изпаряване. Няма риск от професионални заболявания (OES).

Screen Cleaner SW (OAH03)
Разтворител за машина със слаба миризма и отличен разход при употреба. Отлично действие с всички видове системи мастила . Има висока пламна точка /ниска степен на изпаряване.

Безопасност
Единствено Screen Cleaner SV е етикиран “Запалим” (точка на запалване  55С)

Всички сито почистващи препарати не съдържат никакви токсични, карциогенни, мутагенни или отровни химикали.

Подробна информация за безопасността на всички Xtend продукти може да намерите в Информационните листа за безопасна работа.

Информация за околната среда
Гамата продукти Xtend Сито почистващи препарати:
• Не съдържат химикали, увреждащи озоновия слой, като тези описани в Монреалската Конвенция.
• Сито почистващ препарат LO, Aqua, UV и AM не съдържат ароматни хидрокарбонати, за които е известно, че оказват вредно влияние на околната среда