Dirasol диазо – фотополимерни емулсии

Комбинацията от диазо и фотополимерна химия е създала системи за фотошаблони за най-висок стандарт при печат за всички приложения и системи мастила.

Продуктов номер: INT138

Описание на продукта

Качества:
Dirasol 902 създава шаблони, с изключителна дефиниция за графично и индустриално печатане. Широк толеранс при експонирането и лесно сваляне на емулсията от ситото (регенериране на шаблона).
Dirasol 914 е високо устойчив на всички графични системи мастила и притежава отлична устойчивост при силно влажни условия. Високоскоростно експониране и лесно сваляне на емулсията от ситото.
Dirasol 915 е устойчив към всички графични, специални и текстилни мастила. Формулиран е да преодолява постоянните проблеми в силно влажна среда, причинени от екстремни климатични условия или слабо вентилационна работна среда. Бързо експониране и лесно регенериране на шаблона
Dirasol 916 е универсална графична емулсия. Предлага превъзходна резолюция и дефиниция. Силно устойчива срещу UV мастила на водна основа.
Dirasol 917 е специално създаден за висококачествено печатане, използвайки стандартни UV мастила и мастила на база-разтворител.
Dirasol Super Coat притежава изключителни характеристики при нанасяне и е устойчив на всички графични, специални и текстилни мастила. Формулиран да преодолява постоянните проблеми в силно влажна среда, причинени от екстремни климатични условия или слабо вентилационна работна среда.
Dirasol 948 притежава голям процент твърда съставка и висок вискозитет, позволяваща лесното производство на високо-конструирани шаблони (high build) за апликации, изискващи висок мастилен слой.
Dirasol 950 е специално формулиран за употреба с автоматично нанасящи машини; високият процент на твърдата съставка (50%) се грижи за изграждането на отличен шаблон с 1+1 наслояване. Препоръчва се за графично и специално печатане.
Dirasol Super Tex e специално направен за производството на висококачествени, дълготрайни шаблони за печат върху текстил.
Dirasol SuperPro също е използван в диазо-фотополимерната технология. (За информация Sheet ‘Dirasol Direct Projection Emulsions).

Указания за употребата:
Допустима светлина:
Всички манипулации с емулсиите Dirasol трябва да бъдат провеждани на светлина с ниско съдържание на синьо и ултра-виолетово.Подходящата светлина за работното помещение се получава от златисто флуоресцентни лампи, а дневната светлина трябва да не се допуска или да бъде филтрирана с жълто лаково покритие или фолио върху прозорците.

Очувствяване:
Dirasol диазо-фотополимерните емулсии се предлагат като дву-компонентни системи, състоящи се от:
A – течна емулсия
B – диазо сенсибилизатор (очувствител)
които трябва да се смесят по следния начин:
1. Прибавете вода към бутилката на сенсибилизатора – не по-малко от 80% от нейният обем и разклащайте докато сенсибилизатора се разтвори напълно.
2. Прибавете сенсибилизаторния разтвор към емулсията и старателно разбъркайте с пластмасова или дървена клечка. Оставете да дегазира за минимум един час преди употреба.
Ако съхранявате при стайна температура, сенсибилизиращата емулсия трябва да бъде използвана в рамките на срока на годност, посочен в “Основни характеристики” стр.1.

Подготвяне на мрежата:
Обезмаслете ситото в автоматичната машина с Xtend Prep 300- концентрат за обезмасляване на ситото или ръчно с Prep 102 – концентрат за обезмасляване и емулгиране на ситото.При ръчно обезмасляване намокрете ситото и поставете Prep 102 с гъба или четка и след това разтъркайте ситото с леки кръгови движения.Уверете се, че и двете страни на ситото са напълно обработени.Оставете за минута и изплакнете със студена вода, за да премахнете всички остатъци от Prep.Оставете ситото да изсъхне преди нанасянето на емулсията.

Нанасяне:
Автоматично нанасяне:
Поставете едновременно по един слой на всяка страна от мрежата, следвано от втори слой на вътрешната страна.Ако се изисква по-плътно изграждане, върху вътрешната страна на ситото трябва да се поставят допълнителни слоеве.
Ръчно нанасяне:
Поставете ситото на края, леко наклонено към оператора и обработвайте мрежата по следния начин:
В зависимост от изискванията на шаблона, нанесете 1 или 2 слоя, без да чакате да изсъхне първият, върху печатната страна на ситото, следвани от повече покрития (мокро върху мокро), нанесени върху вътрешната (ракелна) страна.
Сушене:
Мокрото сито трябва да бъде изсушена на тъмно или слаба жълта светлина, най-добре в хоризонтално положение, с вътрешната (ракелната) страна нагоре.Могат да се използва вентилатор с топъл въздух или сушилен шкаф ( до 40ºС), но трябва да се внимава да не попада прах върху съхнещото сито.За максимална устойчивост на шаблона, ситото трябва да е напълно сухо преди експониране. Изсъхналите Dirasol сита могат да се съхраняват на тъмни и хладни места не по-дълго от посоченото време в “Основни характеристики” стр.1.
Експониране:
Правилното експониране е най-важно за постигането на оптимална резолюция, дефиниция и годност на шаблона.При работа с неизвестни емулсии или лампа се препоръчва да се направят тестове, за да се установят оптималните параметри за експониране.Това може да се направи чрез:
1. Използването на калкулатор за експониране
2. Поставянето на част от подробен позитивен филм върху ситото с нанесената емулсия и подлагането й на серия от частични експонации, използвайки за покриване черна хартия.Времето между две стъпки от експонирането обикновено се удвоява.Правилното експониране е най-дългото експониране, при което след измиване се е получила максимална разделителна способност. В пре експонираните площи ще липсва детайлът, докато при недостатъчно експонираните шаблонът ще бъде нестабилен.

Прикрепете позитивния филм с тиксо към емулсионното покритие от печатната страна на сухото сито и поставете готовото сито в експониращото устройство (копирамата) и осигурете перфектен контакт преди експонирането.Следващите указания могат да бъдат основа на първичното тестово експониране.

Проявяване:
Поставете ситото в мивката или в автоматична машина и внимателно напръскайте двете страни със студена или топла вода (не повече от 40ºС). След 1-2 минути силата на водната струя може леко да се повиши. Продължете развитието докато всички части на изображението се появят чисто и ясно. При дебели, плътно наслоени сита , ги оставете да постоят мокри няколко минути преди да започнете прояваването.
Окончателно сушене и корекции :
Изсушете с помощта на вентилатор с топъл въздух.Всички малки дефекти или дупчици, обикновено причинени от прашни петънца или точици върху позитивите, могат да бъдат запълнени с филер (зелен или червен) с помоща на четка Същите филери се препоръчват и за маскиране на отворите между края на емулсионният слой и ръба на рамката.Ако използвате мастила на водна основа, обработете шаблона с препарат за водоустойчивост и изсшете отново
Регенериране на ситото:
Автоматично почистващи ситата машини:
Премахнете мастилените остатъци, използвайки Почистващ препарат ( OAD54 или OAC44) и премахнете шаблона чрез разреден Стрипер концентрат SUH64 ( 1:30).

Ръчно почистване на ситата:
Премахнете мастилените остатъци, използвайки кърпа, натопена в Почистващ препарат ( OAD54 или OAC44).Изплакнете ситото с вода и след това нанесете разреден Стрипер концентрат SUH64 (1:55) върху двете страни на ситото. Оставете за няколко минути.Ситото след това може да бъде лесно почистено със силна струя вода или воден пистолет с високо налягане.

Съхранение:
Не очувственият Dirasol трябва да се съхранява при колкото е възможно по-ниски температури, но не по-малко от 2ºС и не повече от 35ºС. Очувствения Dirasol трябва да се съхранява при същите условия в оригиналната му кутия с херметически затворен капак. При 22ºС продуктът ще остане годен за не по-дълъг период от време от посоченият в “Основни характеристики”, но годноста може да се удвои чрез съхраняване в домашен тип хладилник.Срокът на годност значително ще се промени , ако температурата надвишава 22ºС.
Безопасност:
Dirasol диазо-фотополимерните емулсии:
• Не съдържат токсични, канцерогенни, мутагенни и отровни химикали.
• Нямат точка на запалване и затова са освободени от наредбата за Силно запалими течнисти (Highly Flammable Liquid).
Подробна информация за безопасността на Dirasol емулсиите и диазо сенсибилизаторите може да се намери в Информационен лист за безопасност (Safety Data Sheets).
Проблеми и решения:

Грешки:
Евентуални причини и средства за отстраняване на проблема:
1.Образите не се получават а)Случайно оставяне на светлина – Проверете емулсията и наслоете ситото без да бъде излагано на светлинен източник или дневна светлина.
b) Изсушаване на ситото при прекалено висока температура – Изсушете ситото при температура не по-висока от 40ºС.Избягвайте прегряване.
c) Превишен е максималният срок на годност на сенсибилизираните емулсии или на наслоеното сито.
d) Проверете чистотата на позитивите
2.Само част от образа се измива a) Неравномерно нанасяне върху ситото- Уверете се, че ситото е опънато и заливащият ракел не е повреден.
b) Използваните позитиви са с различна прозрачност – Използвайте еднакъв тип филм за образната площ.
c) Времето за експониране е прекалено за детайлната площ на проекта – Използвайте цветно сито или намалете времето за експонирането.
d) Неравномерен контакт – Проверете вакуумната рамка за контакта между позитива и ситото.
e) Над-експониране – Намалете времето за експониране.
3.Отворени площи на шаблона не пропускат мастило a) Недостатъчно измиване – Премахнете остатъците вода от шаблона.
b) Недостатъчното експониране влияе върху вътрешната страна на шаблона, при което емулсията се движи по инерция по мрежата и причинява блокаж по време на проявяването или втвърдяването.
4.Експонираният шаблон е изчезнал от ситото или преждевременно шаблона се е повредил. a) Недостатъчно експониране – Цветните, многонишкови и ситата от неръждаема стомана или по-големият брой покрития изискват по дълго експониране.След регенериране на решетката кафявото оцветяване на мрежата загатва за недостатъчно експониране.
5.Образът има прекалено назъбени контури a) Шаблона е обработен с прекалено силна струя – намокрете отново и използвайте по- слаба струя.
b) Разсейване на светлината – Използвайте цветно сито.
c) Недостатъчен контакт – Осигурете еднакъв контакт между позитивите и ситото.
d) Мрежата е твърде едра за това изображение
e) Поставяне на недостатъчно емулсия върху ситото (тънък слой).
f) Недостатъчно експониране – Увеличете времето за експонирането.
6.Рибно око a) Мрежата е неправилно подготвена – Старателно обезмаслете с препоръчваните препарати.
b) Петна върху покритието – Уверете се, че заливащият ракел е чист и заливащият ръб не е наранен в следствие на продължителна употреба.
c) Екологични замърсители – почистете работното помещение и ограничете замърсяването с прах.
7.Точковидни дефекти в решетката a) Мръсно стъкло или позитив по време на експонирането.
b)Прекалено бързо нанасяне – Намалете скоростта, за да позволите на заливащия ракел да покрива напълно без да остава въздух
c) Мехурчета в емулсията – Оставете за известно време да де-газира след смесването й с сенсибилизатора.
d) Не достатъчно експониране – Увеличете времето за експониране, за да избегнете нетраен шаблон.