Uviplast UV съхнещи мастила за пластмасиOmniplus UL

Uviplast серията мастила е направена за висока производителност върху широка гама от субстратии за направата на апликации за външна употреба. Гамата включва специални продукти запроцеси, като вакуумно формоване, огъване, гравиране, пробиване и огъване. Подходящи са запечат върху материали със задно осветление. Uviplast мастилата придават неограниченастабилност на ситото, без опасност от запушване на ситото плюс преимущества за работната средаи атмосферата.

Продуктов номер: INT128

Описание на продукта

Omniplus UL – приложение
Направено за широка гама от материали, включително самозалепващ винил, твърд винил, универсални плакатни PVC, PETG, някои видове PET, полистироли, поликарбонати и акрили. 13 непрозрачни цвята с гланциран окончателен вид, съдържащи основни цветове плюс група трихроматични цветове с висока плътност и гланциран окончателен вид. Подходящи за вакуумно формоване. Цветовете се смесват по системата Pantone.

Вакуумно формоване
Omniplus UL са подходящи за вакуумно формоване, но имайки се пред вид вариациите на използваните методи се препоръчва провеждането на тестове преди започване на производството. Прибавянето на неподходящи разредители ще окаже злополучен ефект върху характеристиката на вакуумно формования продукт и когато мастилото се използва за такова приложение трябва да се избягва разреждането.

Основни характеристики
Сушене
Суши се със сушилна с 2 х 80 watt/cm лампи
Omniplus UL = 15-20 м/мин през сито 150.34
Разреждане
Omniplus UL – до 10% ZE834. За повишаване скоростта на сушене може да прибавите до 5% ZE850, но това ще окаже влияние върху способността за вакуумно формуване.

Измиване:
ZT639 Универсален ситопочистващ препарат. Не измивайте с никакви UV разтворители. За автоматичните ситопочистващи машини се препоръчва препарата OAD54.
Сито:
За обикновена употреба се препоръчва сито 150.34 PW. Също така могат да се използват сита от 140.34 до 165.34 PW, по-едрите сита могат да намалят скоростта на съхненето, адхезията и устойчивостта.
Шаблон:
Всички емулсии, устойчиви на разтворители. Препоръчват се: Dirasol 915, Dirasol 916, Dirasol 917, индиректен или капилярен филм.
За директно прожектиране – Dirasol SuperPro, Dirasol S5
Покривност в (м2/кг) през сито № 150.34 PW
Omniplus UL непрозрачни цветове 70-80; трихроматици 80-100

Важно: Разбъркайте добре преди употреба. Преди започване на производството тествайте материалите напълно, включително и устойчивостта на слепване на твърдите листа. Често се срещат значителни вариации на пластмасите от различните производители и дори при тези от различни партиди. (Вижте специфичната информация за продукта, в частност раздела “Съвместна употреба с други мастила”).

Съвместна употреба с други мастила
Не се препоръчва смесването на мастилата от серията Uviplast с друго мастило, като това ще окаже злополучно влияние на плануваното действие. Hiflex ES може да бъде надпечатано с Omniplus UL непрозрачните или трихроматичните цветове. Вътрешнослоестата адхезия може да не се получи напълно до 24 часа след отпечатването и преди започване на производството трябва да се оцени съвместимостта на комбинираната система при производствените условия.

Информация за сушенето
Информацията за сушенето, в частност за всеки продукт, е типична за модерните UV сушилни. Нивото на действителното сушене зависи от редица фактори, включващи дебелината на мастиления филм, броя и вида на използваните лампи (плътността на разпространение на лампата, силата и мощността) и материалите, които ще се печатат. В случай на струйно сушене втвърдяването зависи от броя на струите. За постигането на максимална адхезия към субстрата и следващата надпечатна адхезия трябва да се уверите, че всеки цвят е правилно изсушен. Чистият бял цвят или цветови съчетания, съдържащи бяло ще изсъхват по-бавно отколкото стандартните цветове.

Последващо изсушаване
Химичната реакция, причинена от UV сушилната ще продължи известно време след излизане на печата. Тази реакция може да окаже злополучно влияние върху вътрешнослоестата адхезия и затова трябва да се внимава, печатите да не са втвърдени повече от необходимото.
Пред-производствени тестове
Някои пластмаси могат да бъдат пропити от омаслители, които биха могли да намалят адхезията дори след доста голям период след отпечатването. Това обикновено може да се избегне чрез почистване на повърхността с чист спирт преди печатането. Покриващият адхезив, който е преминал от защитната хартия върху твърдите PVC листа трябва да бъде отстранен напълно в съответствие с инструкциите на доставчика. Често, само след няколко седмици някои пластмаси при печат могат да станат чупливи, до степен на раздробяване. Ето затова, за да се предпазите от това е крайно необходимо да проверите съвместимостта между мастилото и пластмасата. Някои вредни примеси върху повърхността (отпечатъци от пръсти) ще намалят адхезията и водоустойчивостта на завършения печат.

Покривност на мастилото
Показаните параметри на покривност за всеки продукт се отнасят за едноцветно печатане. Силно пигментираните цветове, като чистите и цветовите съчетания, съдържащи висок процент бяло, няма да постигнат същата покривност.

Употреба на открито
Гамата мастила от серията Uviplast е тествана за устойчивост към атмосферните условия в Atlas Xenon bulb weatherometer. Установени са следните периоди на годност при работа на открито в умерен климат, като този в UK:

Omniplus UL до 2 години.Изключения: UL121, UL164

Цветовете, посочени като изключения имат намалена устойчивост на светлина и не трябва да се използват за продължителна употреба на открито или в цветни смески, изискващи устойчивост на атмосферни условия. За по-подробни детайли, свързани с употребата на открито се свържете с Sericol Technical Services.

Цветова гама
Разтварящата основа е възможна за всеки вид мастило, тя може да се смесва с всеки един стандартен цвят, където се желае постигането на по-голяма прозрачност и по-висока скорост на сушене.
Стандартни цветове
Omniplus UL
Черно UL001
Плътно черно UL009
Бяло UL021
Непрозрачно бяло UL025
Seritone жълто (зелен оттенък) UL064
Seritone жълто (червен оттенък) UL066
Seritone оранжево UL114
Seritone червено (жълт оттенък) UL121
Seritone червено (син оттенък) UL164
Seritone магента UL165
Seritone виолетово UL127
Seritone синьо UL230
Seritone зелено UL325
Разтваряща основа UL381
Лак UL360
Трихроматично жълто UL052+
Трихроматична магента UL135+
Трихроматичен циан UL215+
Трихроматично черно UL004+
Трихроматична разтваряща основа UL396
Разфасовки 5 кг

+ трихроматични цветове по DIN 16538/9 (BS4160/4666)

Редуктори и модификатори

ZE850 бърз разредител за UL
ZE834 Uviplast разредител за UL
ZE808 Сгъстител-гел
Металически оттенъци
Металическите оттенъци могат да се получат чрез смесването на златен или сребърен прах (глитери) с Omniplus UL лак или с UP2000 или Multidyne LY разтваряща основа. Препоръчват се следните пропорции на смесване:
Злато UL360 Omniplus лак 85%
MP461 супер фин светло златист прах 15%

Сребро UL386 Omniplus лак 88%
MP483 супер фин сребрист прах 12%

Omniplus металическите цветове не трябва да се тонират, защото това ще окаже злополучно влияние върху устойчивостта. Ако при нормални условия са спазени посочените пропорции може да се постигне срок на годност 8 часа за Omniplus UL.
Почистване на ситото след печат
Най-бързо може да премахнете останалото след отпечатването мастило като използвате SeriGel Clear (OAA03) и Antistain Ultra (ANS81).
Съхранение
Кутиите трябва да бъдат плътно затворени веднага след употреба. Uviplast мастилата и редукторите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или да бъдат поставяни близо до източници на топлина, а също така трябва да се държат далеч и от пероксиди. За максимален срок на годност температурата, при която се съхраняват трябва да е между 10-25С. Съхранявани при такива температури мастилата имат срок на годност 12 месеца след датата на производство.

Безопасност
Uviplast мастилата:
• Не съдържат канцерогенни, мутагенни и отровни химикали
• Нямат точка на запалване и затова са освободени от Highly Flammable Liquid Regulations
• Не съдържат олово или други тежки метали и са създадени в съответствие с EN71-3: 1988 Toy Safety Standard

Технически характеристики

Сушене 2 х 80 watt/cm лампи