Трансферни хартии

Продуктов номер: INT107

Описание на продукта

Препоръчват се следните продукти:

TRH01 700 х 1000 мм – Tрансферна хартия за топло отделяне – Отделянето на хартията става непосредствено след трансферирането. Топло отделящите се трансфери са подходящи за употреба единствено с пластизолните системи. Тези трансфери изискват мастилото да прилепне към хартията.Именно затова при топло отделящите се трансфери не се използва силиконова трансферна хартия.За удобство подгънете хартията в края (за да я издърпате)

Хартия за студено отлепващи се трансфери
Студено отлепящите се трансфери могат да използват различни основи от системите мастила( пластизолни и на база разтворител).Препоръчват се силиконови трансферни хартии.Консултирайте се със своя доставчик.

TRB08 T75 трансферна хартия
700 х 1000 мм.
T75 (75гр/м2) силиконова трансферна хартия е обикновено препоръчвана за студено отлепящите се трансфери. Широкият обхват приложения води до съвместимост с двата вида системи мастила – пластизолни и на база-разтворител. Тази хартия е подходяща за едноцветни трансфери

TRB20 T105 трансферна хартия
700 х 1000 мм.
T105 (105гр/м2) силиконова трансферна хартия се използва когато се изисква максимална стабилност на хартията. Най-подходяща е за употреба при многоцветните образи, където съвпадането на цветовете е важно и свиването на хартията трябва да се сведе до минимум. Съвместимост с двата вида системи мастила – пластизолни и на база-разтворител.