Трансферана пудра на френската фирма TIFLEX

Please read this page carefully to fully understand all product page elements.

Продуктов номер: INT106

Описание на продукта

3863327 Трансферна пудра (полиестерна) – поръсва се върху мокрия пластизол, след което сеизтръсква излишното количество и се изсушава междинно ( при 100 С за 30-60 секунди в тунелнасушилня).Преди изсушаването се уверете, че няма полепнали частици от пудрата върху трахсфернатахартия за да избегнете лъскави петънца върху текстила при трансфера. При сушене на неждиннасушилня времената са 5-7 секунди. Трансферната пудра осигурява по-висока устойчивост на трансферния образ при трансфер върхусистетични материали.

Трансферна схема:160-190° С, налягане на пресата от 3 до 5 бара, 20-30 секунди

Технически характеристики

Време за трансфер 160-190°