NYLOBAG NB – едно и двукомпонентни мастила за ситопечат

Мастилата Нилобег NB (Nylobag) са предназначени за директен и трансферен печат върху естествени исинтетични тъкани, найлонови торби, нетъкан текстил, чадъри, кожа, анти-стрес топки, както и върхусиликонизирани и промазани тъкани.

Продуктов номер: INT104

Описание на продукта

Мастилата от серията Нилобег NB могат да бъдат използвани като еднокомпонентна система (само мастило), но при по-високи изисквания за адхезия, както и при печат върху някоисинтетични или промазани тъкани трябва да се катализират с NB386 катализатор. За да се повишиеластичността на катализираното мастило добавете NB431 добавка за еластичност ( вижте по-долупропорциите за смесване)
Основни характеристики:
-Сушене: на стайна температура 30-60 минути след което на стелажи за 12 часа ( преди това време, акоотпечатъците се подреждат един над друг, може да се получи слепване);
– в конвекционна пещ при 100° С за 2 минути.
-Разреждане/Измиване: до 10% с ZE-805 Разредител. За максимална непрозрачност да не се използва разредител;при високи околни температури – до 10% с ZE-806 Забавител; Измиване с ZE-805 Разредител, ZT639 Универсален ситопочистващ препарат.
-Сито: за максимална непрозрачност-No. 34-62 еднонишково; за фини детайли-No. 77-90 еднонишково.
-Шаблон: подходящи са почти всички емулсии, устойчиви на разтворители; Препоръчва се Dirasol 916.
-Покривност: 16 м²/л със сито No. 43 еднонишково.
-Материи: много видове найлони; полиестери и други синтетични тъкани; памук и смеси от памук и полиестери. -Палитра: 15 цвята. За получаване на металически цветове моля прочетете по-долу.
-Качества: Мастилата от тази серия притежават висока непрозрачност, отлична еластичност, отлична устойчивостна пране, отлична адхезия и са с безоловен пигмент.
Важно: Разбъркайте мастилата много добре, преди печат
Прибавки:
-Катализатор: Nylobag NB може да се използва като еднокомпонентна система, но при по-високи изисквания се препоръчва добавяне на NB-386 катализатор към основните цветове. Катализатора подобрява адхезията и устойчивостта и намалява вероятността за бъдещо влошаване на адхезията.
Катализираните мастила имат 8 часа живот.
Преценете количеството, необходимо ви за еднодневна работа и добре разбъркайте мастилото и катализатора в следното съотношение: Мастило Nylobag NB 90 тегловни части (90 %)Катализатор NB 5-10 тегловни части (5 -10 %)
Остатъкът от катализирано мастило след завършване на работа, трябва да се изхвърли.
Добавка за еластичност:
при използване на катализирани мастила, подобрена еластичност може да се постигне сдобавяне на NB-431 добавка за еластичност. NB-431 не се препоръчва за некатализирани мастила, а къмкатализираните се добавя в следното съотношение: Nylobag NB катализирано мастило 90 тегловни части NB431 Добавка за еластичност 10 тегловни части.Задържаща прибавка: когато се използват катализирани мастила оптималното “задържане” върху хигроскопичнитъкани може да се постигне с добавка на ZE-811.Добавката не позволява на мастилото да потъва в тъканта.
Задържащата прибавка ZE-811 не се препоръчва за некатализирани мастила, а с катализираните се смесва в следното съотношение: Nylobag NB катализирано мастило 100 тегловни части ZE811 задържаща прибавка 1 тегловна част.
Адхезия и тестове за съвместимост преди масово производство:
Мастилата от тази серия имат добра адхезия и еластичност върху много видове найлони, полиестери и другисинтетични тъкани, памук и смеси от памук и полиестери. Определени тъкани са с окончателно покритие или импрегнация от специални химикали за осигуряване наводоустойчивост, които може да влошат адхезията дори след дълъг период от време след отпечатването им. Примного видове дъждоустойчиви и силиконизирани материали, адхезията може да се подобри с използване наNylotex NX.
За постигане и подържане на максимум адхезия, катализирайте мастилата преди употреба. За случаи при които едопустима ниска непрозрачност, адхезията често може да се подобри и с печат при ниска вискозност ( по-разредено), което улеснява проникването в тъканта.
В някои случаи несъвместимостта между мастило и материала може да доведе до намалена устойчивост наскъсване в областта на отпечатъка, особено ако катализираното мастило се нанася върху малограмажинитъкани.
Устойчивост:
Некатализираните мастила имат добра устойчивост на пране (40°С). Катализираните имат отлична устойчивост напране (60°С) и (95°С) с изключение на непрозрачните флуоресцентни цветове. Катализираните непрозрачни флуоресцентни мастила имат отлична устойчивост на пране (60°С), а също саустойчиви на химическо чистене.
Палитра:15 цвята
Металически цветове
За получаване на металически цветове в серията Nylobag NB смесете NB381 прозрачна база и металически прах вследните пропорции:
Сребро: 80 % NB381 + 20 % MP483 Сребърна пудра
Злато: 80 % NB381 + 20 % MP461 Златна пудра
За оптимално качество на отпечатъка двата компонента трябва да се смесят непосредствено преди работа.
Стандартни цветове:
NB-001 черен
NB-021 бял
NB-042 светъл хром
NB-045 жълт NB-043 хром
NB-101 светло оранжев
NB-162 светлочервен
NB-134 червен
NB-124 наситено червен
NB-154 тъмночервен
NB-127 наситено виолетов
NB-227 светлосин
NB-212 син
NB-320 зелен
NB-381 прозрачна база
Безопасност: Мастилата Nylobag не съдържат токсични химикали и тежки метали. Катализаторът NB-386 съдържа изоцианат, поради което не трябва да се използва от лица, страдащи от бронхитили астма.Мастилата от тази серия трябва да се съхраняват далеч от източници на топлина.

Технически характеристики

Cушене 100°С